Online Eğitim (C-D-E Kategorisi)

!!! Sûre üzerine tıkladığınız takdirde izlemek istediğiniz eğitim videomuza kolayca ulaşabilirsiniz.

(01/03/2014) En Son Eklenenler: Âl-i İmrân (4-5-6-7) / Â’raf Suresi (1) / Kalem Sureleri eklendi.

(02/03/2014) En Son Eklenenler: Â’raf Suresi (2-3-4-5-6) / Vâkı’a Sûresi eklendi.

(05/03/2014) En Son Eklenenler: Yunus / Ahzâb / Muhammed / Fetih / Mülk / Kalem Sûreleri eklendi.

(08/03/2014) En Son Eklenenler: Ra’d / Furkan / İbrahim Sûreleri eklendi.

————————————————————————————————————————————————–

C-D-E Kategorisi: 19 Yaş veÜzeri(1 Ocak 1995 Öncesi Doğanlar)

C-D-E Kategorisi Sorumlu Olduğu Sureler; Âl-i İmrân, En’âm, Â’rafYunus, Ra’dNahlİsrâ, Kehf, TâhâNûr, FurkanNemlKasas, Ankebût, AhzâbMü’minFussilet, Şûrâ, MuhammedFetih, Mülk, Kalem, Duhâ, İnşirâh, Tîn, Alak, Kadr, Beyyine, Zilzâl, Âdiyât, Kâri’a, Tekâsür, Asr, Hümeze, Fil, Kureyş, Mâ’ûn, Kevser, Kâfirûn, Nasr, Tebbet, İhlâs, Felâk, Nâs (44 Sûre, 257 Sayfa)

————————————————————————————————————————————————–

C-D-E Kategorisi Otomatik Oynatma Listesi (B,C,D,E Kategorileri)

Al-i İmran – 1 (B,C,D,E Kategorileri)

Al-i İmran – 2 (B,C,D,E Kategorileri)

Al-i İmran – 3 (B,C,D,E Kategorileri)

Al-i İmran – 4 (B,C,D,E Kategorileri)

Al-i İmran – 5 (B,C,D,E Kategorileri)

Al-i İmran – 6 (B,C,D,E Kategorileri)

Al-i İmran – 7 (B,C,D,E Kategorileri)

En’âm Sûresi – 1 (B,C,D,E Kategorileri)

En’âm Sûresi – 2 (B,C,D,E Kategorileri)

En’âm Sûresi – 3 (B,C,D,E Kategorileri)

En’âm Sûresi – 4 (B,C,D,E Kategorileri)

En’âm Sûresi – 5 (B,C,D,E Kategorileri)

En’âm Sûresi – 6 (B,C,D,E Kategorileri)

A’râf Sûresi – 1 (B,C,D,E Kategorileri)

A’râf Sûresi – 2 (B,C,D,E Kategorileri)

A’râf Sûresi – 3 (B,C,D,E Kategorileri)

A’râf Sûresi – 4 (B,C,D,E Kategorileri)

A’râf Sûresi – 5 (B,C,D,E Kategorileri)

A’râf Sûresi – 6 (B,C,D,E Kategorileri)

Yunus Sûresi – 1 (B,C,D,E Kategorileri)

Yunus Sûresi – 2 (B,C,D,E Kategorileri)

Yunus Sûresi – 3 (B,C,D,E Kategorileri)

Ra’d Sûresi (B,C,D,E Kategorileri)

Tâhâ Sûresi – 1 (B,C,D,E Kategorileri)

Tâhâ Sûresi – 2 (B,C,D,E Kategorileri)

Furkân Sûresi (B,C,D,E Kategorileri)

Nahl Sûresi – 1 (B,C,D,E Kategorileri)

Nahl Sûresi – 2 (B,C,D,E Kategorileri)

Nahl Sûresi – 3 (B,C,D,E Kategorileri)

Nahl Sûresi – 4 (B,C,D,E Kategorileri)

Kasas Sûresi – 1 (B,C,D,E Kategorileri)

Kasas Sûresi – 2 (B,C,D,E Kategorileri)

Kasas Sûresi – 3 (B,C,D,E Kategorileri)

Ahzâb Sûresi – 1 (B,C,D,E Kategorileri)

Ahzâb Sûresi – 2 (B,C,D,E Kategorileri)

Şûrâ Sûresi (B,C,D,E Kategorileri)

Muhammed Sûresi (B,C,D,E Kategorileri)

Fetih Sûresi (B,C,D,E Kategorileri)

Mülk Sûresi (B,C,D,E Kategorileri)

Kalem Sûresi (B,C,D,E Kategorileri)

Duhâ Sûresi (B,C,D,E Kategorileri)

İnşirâh Sûresi (B,C,D,E Kategorileri)

Tîn Sûresi (B,C,D,E Kategorileri)

Alak Sûresi (B,C,D,E Kategorileri)

Kadr Sûresi (B,C,D,E Kategorileri)

Beyyine Sûresi (B,C,D,E Kategorileri)

Zilzâl Sûresi (B,C,D,E Kategorileri)

Âdiyât Sûresi (B,C,D,E Kategorileri)

Kâri’a Sûresi (B,C,D,E Kategorileri)

Tekâsür Sûresi (B,C,D,E Kategorileri)

Asr Sûresi (B,C,D,E Kategorileri)

Hümeze Sûresi (B,C,D,E Kategorileri)

Fil Sûresi (B,C,D,E Kategorileri)

Kureyş Sûresi (B,C,D,E Kategorileri)

Mâ’ûn Sûresi (B,C,D,E Kategorileri)

Kevser Sûresi (B,C,D,E Kategorileri)

Kâfirûn Sûresi (B,C,D,E Kategorileri)

Nasr Sûresi (B,C,D,E Kategorileri)

Tebbet Sûresi (B,C,D,E Kategorileri)

İhlâs Sûresi (B,C,D,E Kategorileri)

Felak ve Nâs Sûresi (B,C,D,E Kategorileri)