—————————————————————————————————————————————————
Sinav Yerlerinin Aciklanmasi: 1 Mart 2014 günü saat: 20.00 da Web sitemizden açıklanacaktır.  

Sinava Girerken Getirilecek Belgeler: TC numaranızın olduğu bir kimlik (TC vatandaşı olamayanlar için pasaport) ve Sınav Giriş Belgesi (Sınav yerleri açıklandıktan sonra  Web sitemizden TC No ve şifre ile çıktı alınabilir.)

Sinav Sonuclarinin Aciklanmasi: Türkiye dereceleri 24 Mart 2014 tarihinde Web sitemizden açıklanacaktır.

—————————————————————————————————————————————————

Meal Yarışmasına yaş, meslek ve okul sınırı olmadan herkes kategorisine göre katılabilecekler.

—————————————————————————————————————————————————

A Kategorisi: 14 yaş altı (1 Ocak 2000 sonrası doğanlar)

A Kategorisi Sorumlu Olduğu Sureler; Fatiha, En’âm, Âraf, Tâhâ, Kasas, Lokman, Zuhruf, Vâkıâ, Hadid, Saff, Duhâ, İnşirâh, Tîn, Alak, Kadr, Beyyine, Zilzâl, Âdiyât, Kâri’a, Tekâsür, Asr, Hümeze, Fil, Kureyş, Mâ’ûn, Kevser, Kâfirûn, Nasr, Tebbet, İhlâs, Felâk, Nâs (32 Sûre, 102 Sayfa)

—————————————————————————————————————————————————

B Kategorisi: 14-19 yaş arası(1 Ocak 1995 – 31 Aralık 1999 arası doğanlar)

B Kategorisi Sorumlu Olduğu Sureler; Âl-i İmrân, En’âm, Âraf, Hûd, Yusuf, İbrahim, Nahl,  Mü’minûn, Yâsîn, Zümer,Hucurât,  Haşr, Duhâ, İnşirâh, Tîn, Alak, Kadr, Beyyine, Zilzâl, Âdiyât, Kâri’a, Tekâsür, Asr, Hümeze, Fil, Kureyş, Mâ’ûn, Kevser, Kâfirûn, Nasr, Tebbet, İhlâs, Felâk, Nâs (34 Sûre, 167 Sayfa)

—————————————————————————————————————————————————

C Kategorisi: 19 yaş ve üzeri(1 Ocak 1995 öncesi doğanlar)

C Kategorisi Sorumlu Olduğu Sureler; Âl-i İmrân, En’âm, Âraf, Yunus, Ra’d, Nahl, İsrâ, Kehf, Tâhâ, Nûr, Furkan, Neml, Kasas, Ankebût, Ahzâb, Mü’min, Fussilet, Şûrâ, Muhammed, Fetih, Mülk, Kalem, Duhâ, İnşirâh, Tîn, Alak, Kadr, Beyyine, Zilzâl, Âdiyât, Kâri’a, Tekâsür, Asr, Hümeze, Fil, Kureyş, Mâ’ûn, Kevser, Kâfirûn, Nasr, Tebbet, İhlâs, Felâk, Nâs (44 Sûre, 257 Sayfa)

—————————————————————————————————————————————————

D Kategorisi: Resmi ve Resmi olmayan din görevlileri (imamlar, müezzinler, kur’an kursu hocaları,vaizler…), İlahiyat mezunları, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenleri

D Kategorisi Sorumlu Olduğu Sureler; Âl-i İmrân, En’âm, Âraf, Yunus, Ra’d, Nahl, İsrâ, Kehf, Tâhâ, Nûr, Furkan, Neml, Kasas, Ankebût, Ahzâb, Mü’min, Fussilet, Şûrâ, Muhammed, Fetih, Mülk, Kalem, Duhâ, İnşirâh, Tîn, Alak, Kadr, Beyyine, Zilzâl, Âdiyât, Kâri’a, Tekâsür, Asr, Hümeze, Fil, Kureyş, Mâ’ûn, Kevser, Kâfirûn, Nasr, Tebbet, İhlâs, Felâk, Nâs (44 Sûre, 257 Sayfa)

Not: 2 yıllık İlahiyat önlisans öğrencileri, 2 yıllık İlahiyat önlisans mezunları, 4 yıllık İlahiyat öğrencileri ve 4 yıllık Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğrencileri bu kategoriye dahil değildir. Bu sınıftakiler yaşlarına göre uygun kategorilerde yer alacaklardır (bu meslek dallarında çalışan ve emekliler için geçerlidir)

—————————————————————————————————————————————————

E Kategorisi: Online katılımcılar

 E Kategorisi Sorumlu Olduğu Sureler; Âl-i İmrân, En’âm, Âraf, Yunus, Ra’d, Nahl, İsrâ, Kehf, Tâhâ, Nûr, Furkan, Neml, Kasas, Ankebût, Ahzâb, Mü’min, Fussilet, Şûrâ, Muhammed, Fetih, Mülk, Kalem, Duhâ, İnşirâh, Tîn, Alak, Kadr, Beyyine, Zilzâl, Âdiyât, Kâri’a, Tekâsür, Asr, Hümeze, Fil, Kureyş, Mâ’ûn, Kevser, Kâfirûn, Nasr, Tebbet, İhlâs, Felâk, Nâs (44 Sûre, 257 Sayfa)

*Zinde Gençlik,Spor ve İzcilik Kulubü yarışmanın takvim, kategori ve diğer bütün ayrıntılarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.