Amacımız

İnancımıza ve kültürümüze uygun davranış kurallarının öğrenilmesi, benimsenmesi ve uygulanmasına katkıda bulunmak, doğru inancı, doğru düşünceyi ve güzel ahlâkı öğreten güvenilir eserlerin okunmasını sağlamak; okuma alışkanlığının istenilen düzeyde olmadığı günümüzde; okuyan, düşünen ve okuduklarıyla hayatına yön veren bireylerin yetişmesine katkı sağlamak için Ufka Yolculuk yedi yıldır Yol Arkadaşın.