SERVER GENÇLİK

Server Gençlik ve Spor Kulübü;
-Çocuklar ve gençler başta olmak üzere tüm fertlerin insaflı, bilgili, becerikli, doğru inançlı, hayırlı ve faydalı,

-Varoluş gayesi ile başta sevgi, hikmet, adalet ve yüksek ahlak olmak üzere çok önemli ortak değerleri anlayan, benimseyen, davranışlarına yansıtan ve bunları başkalarına aktaran,

-İç huzura ermiş,

-Bedenen, zihnen, ruhen ve sosyal yönden güçlü ve sağlıklı,

-Bugünün ve yarının gereklerine göre donanmış, eğitimli, kültürlü üstün vasıflı,

-Değişime açık, kendisini daima iyiye doğru değiştiren ve geliştiren,

-Olayları gerçek boyutları ile anlamaya yönelik kritik ve analitik düşünme yeteneğini ve farkındalık bilincini edinmiş,

-Doğal, helal ve sağlıklı beslenme konularında bilinçli tercihler yapabilen,

-Çevre konusunda duyarlı,

-Tüm varlıklara şefkat duygularıyla hizmet üreten,

-Sağduyulu kişiler olarak yetişmesine katkıda bulunan,

-Böyle fertlerin oluşturduğu mutlu ve huzurlu bir toplumun oluşması için faaliyetlerde bulunarak insanlığa fayda sağlamak misyonu ile 2016 tarihinde kurulmuştur.

Kulübümüz, bugüne kadar büyük başarılara imza atmış olan "Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışmaları"nı hem kalite hem de sayısal olarak daha iyi seviyelere ulaştırmayı hedeflemektedir.

Türkiye’nin en geniş katılımlı sivil yarışma organizasyonu olan uluslararası "6. Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışmaları"nı hicri 1439, miladi 2018 yılında “Kur’an ve Sünnet Bütünlüğü” konusunda düzenleyecek olan kulübümüz, 8 Milyarlık insanlığa arz etmek üzere planlamalar yaptı.